Klblogo

Kalundborg Turistforening har en lang historie – faktisk blev foreningen dannet i 1927

i forbindelse med en udskillelse fra Forskønnelsesforeningen.

I 2017 udgav foreningen en bog om foreningens 90-årige historie.


Vidste du fx, at Esbern Snares festen har sin rod i 1930’erne, hvor rigtige skuespillere

fra hovedstaden kom og optrådte?


Danehof-festen og Skt. Olai Markedet er andre begivenheder, der har sat sine spor helt frem til vor tid.

Pr. 1. januar 2007, ved kommunesammenlægningen, blev Kalundborg Turistbureau skilt ud fra turistforeningen

og blev omdøbt til VisitKalundborg.

Foreningens formål er at udvikle turismen på Kalundborgegnen. Dette skal ske med udgangspunkt i og med respekt for områdets natur- og kulturværdier.

Kalundborg Turistforenings mål er at formidle gode oplevelser for såvel kommunens borgere  som de turister, der besøger kommunen i kortere perioder. Kalundborg Turistforening sætter fokus på Kalundborgs spændende historie, dens enestående natur og på kommunen som en driftig erhvervsby.

Mange borgere og turister kender ikke nok til Kalundborg. Foreningen vil derfor gennem sine aktiviteter søge at udbrede kendskabet til de spændende oplevelser og lokaliteter, Kalundborg har at byde på.

Kalundborg Turistforening er være med til at sætte Kalundborg på landkortet og indgår aktivt i de tiltag, som kommune, erhvervsliv og Visit Vestsjælland vælger for at fremme processen. Dette sker gennem deltagelse i netværksgrupper eller arbejdsgrupper for specielle projekter.

Næsten 100 frivillige fra hele Kalundborg kommune er med til at gennemføre Tissø Vikingemarked, der blev startet af Hvidebæk Turistforening. Allerede fra vikingemarkedets 2. år blev Kalundborg Turistforening repræsenteret i bestyrelsen, hvor vi stadig er repræsenteret med 3 personer. I 2019 fejrede markedet 10-års jubilæum.

Internt i foreningen vil bestyrelsen arbejde for, at samarbejdet foregår i åbenhed og dialog. Foreningen værdsætter sine medlemmer ved løbende at give tilbud om gode oplevelser. Også de sociale værdier og relationer styrkes.

Vil Du vide, hvilke formænd Kalundborg Turistforening har haft siden 1924: klik her !  og dobbeltklik på den ‘lille’ liste.