Formand: Erik Andersen

Bestyrelsen 2016

Mobil: 24 62 10 44

E-mail:  eainvest@gafnet.dk

næstformand: Helge Carlsson

Bestyrelsen 2016

Telefon: 20773076

E-mail: helge.carlsson@gmail.com

Suppleanter & Kasser: Anni Carlsson

Bestyrelsen 2016

Telefon: 52506305

E-mail:  annicarlsson@godmail.dk
Suppleant: Anne Grethe Hansen

Bestyrelsen 2016

Telefon: 25826294

E-mail: agbhhansen@gmail.com

Sekretær: Anne-Marie Brangstrup

Bestyrelsen 2016

Mobil: 20 16 35 96

E-mail:  annemariebrangstrup@gmail.com

Medlem og ture: Gurli Wittrock

Bestyrelsen 2016

Telefon: 29456705

E-mail:  gurliw@live.dk

Medlem: Arne Sorgenfrei

Bestyrelsen 2016

Telefon: 58 85 58 32

E-mail:  arne@2nite.dk

Medlem: Arne Nielsen

Bestyrelsen 2016

Telefon: 58 85 59 93

E-mail: lenepi@dlgmail.dk

Revisorsuppleant: Jørgen Arnam-Olsen

Bestyrelsen 2016

Telefon: 59 59 72 90

E-mail:  jao@arnam-olsen.dk

Finn Lauritzen

Bestyrelsen 2016

Telefon: 42 79 97 63

E-mail:  glennsen@live.dk

Revisor: Svend Erik Autzen

Bestyrelsen 2016

Telefon: 58 85 63 02