Adelgade 19, 4400 Kalundborg

Et helt unikt bygningsværk for hele Norden. Opført 1200-1225 af Esbern Snares datter fru Ingeborg og hendes mand Peder Strangesen. Grundformen er et græsk kors. De 5 tårne samt de mål kirken er bygget efter viser, at ideen med hele kirkens udformning har været at bygge en model af Det himmelske Jerusalem som beskrevet i Johannes Åbenbaring.
Det gotiske sakristi er tilbygget omkring 1400.
Midtertårnet styrtede ned i 1827- undermineret af for mange begravelser – blev genopført 1870 efter en landsindsamling.
Barokaltertavlen er skåret i 1650 af Lorentz Jørgensen, Holbæk i bruskbarok, skænket af lensmand Hans Lindenov fra Kalundborg Slot. Han var gift med Christian den Fjerdes datter. Altertavlen blev senest restaureret i 1973. Døbefonten er i romansk granit og samtidig med kirken.
Prædikestolen fra 1870 er skænket af Lensgreve Christian Lerche, Lerchenborg.
Der findes endnu tre epitafier (mindetavler) i kirken fra 1600. Ældste lysekrone er fra 1730, og den største fra 1843.

Den norske kunstner Emanuel Vigeland har komponeret glasmalerierne i 1930. Orgel et med 20 stemmer bygget 1957 af firmaet W. Frobenius.

Kirken har fireklokker, to i nordre tårn fra 1607 og 1732. Endvidere to i østre tårn fra 1502 og 1938.
I efteråret 2013 modtog kirken et klokkespil i gave fra en privatperson. Klokkespillet spiller forskellige melodier klokken 9, 12, 15 og 18 – melodierne varierer efter årstider og højtider.
Kortæppe og antependium er vævet af Vibeke Gregers 1985.

Kirken er åben for besøgende kl. 9-17.

I kirkegårdsmurens nordvestlige hjørne ligger præsteboligen fra omkring 1400, senere anvendt til rektorbolig, fattigskole og nu til ligkapel.
I sydøstre hjørne ligger den omkring 1400 opførte tiendelade, var fra1539-1739 latinskole.1973-74 blev den ombygget til menighedshus, nu kaldet ”Kirkeladen”.
Overfor ligger ”Stenhuset”, der også har været brugt som præstebolig. I 1853 blev det indrettet til sygehus og efter en del år som sygehus brugt til privat beboelse. I dagstår huset tomt og ejes af Nationalmuseet.

Project details
Synes godt om?
Flere delingsmuligheder

Adelgade 19, 4400 Kalundborg Et helt unikt bygningsværk for hele Norden. Opført 1200-1225 af Esbern Snares datter fru Ingeborg og hendes mand Peder Strangesen. Grundformen er et græsk kors. De 5 tårne samt de mål kirken er bygget efter viser, at ideen med hele kirkens udformning har været at bygge en model af Det himmelske…

Svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *