Tømmerupvej 54, 4400 Kalundborg

Kirken er bygget mellem 1150-1200. Den oprindelige romanske kirkebygning fik ved tilbygninger i 1400-tallet et mere gotisk præg. Altertavle og prædikestol er udført af ”Kalundborgværkstedet” i henholdsvis 1616 og 1623.
Kalkmalerier fra ca.1280 ses på skibets nordvæg: En biskop udveksler gaver med en fyrste. I korbuen ses Jomfru Maria og Johannes, og Paulus og Peter. Desuden ses fragmenter af Erik Plovpennings dramatiske død på Slien 1250.
Lige over for våbenhuset findes det oprindelige våbenhus med kvindernes indgang (nu tilmuret) Det benyttes i dag som ligkapel.

Kirken er åben i dagtimerne.

Project details
Like it?
More sharing options

Tømmerupvej 54, 4400 Kalundborg Kirken er bygget mellem 1150-1200. Den oprindelige romanske kirkebygning fik ved tilbygninger i 1400-tallet et mere gotisk præg. Altertavle og prædikestol er udført af ”Kalundborgværkstedet” i henholdsvis 1616 og 1623. Kalkmalerier fra ca.1280 ses på skibets nordvæg: En biskop udveksler gaver med en fyrste. I korbuen ses Jomfru Maria og Johannes,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *