Søbakken 2, 4400 Kalundborg

Kirken er indviet til Sct. Laurentius og bygget 1200-1250. Tårn og sakristi er fra 1400-tallet og våbenhuset fra omkring 1600.
Prædikestolen med motiver af de fire evangelister er opsat i 1627 i den såkaldte Kalundborgstil.
Hovedparten af inventaret er fra 1600-tallet, undtagen krucifikset på alteret og døbefontens sokkel, der begge er nye.
I tårnrummet findes ligsten over kirkens præster og folkemindesamleren Laurits Kok, som døde i 1691, som skrev:” Danmark, dejligst vang og vænge”.

Adgang til kirken efter aftale med graveren.

Project details
Like it?
More sharing options

Søbakken 2, 4400 Kalundborg Kirken er indviet til Sct. Laurentius og bygget 1200-1250. Tårn og sakristi er fra 1400-tallet og våbenhuset fra omkring 1600. Prædikestolen med motiver af de fire evangelister er opsat i 1627 i den såkaldte Kalundborgstil. Hovedparten af inventaret er fra 1600-tallet, undtagen krucifikset på alteret og døbefontens sokkel, der begge er…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *